TẢO MỘ

                       

            Nhớ Mẹ.

               Chiều  mùng 1 tháng 3 năm Tân Mão
 
         Chiều tháng ba con lại về thăm  mẹ
         Cỏ đã xanh quanh mộ chí mẹ hiền
         Vắng mẹ ba năm lòng con khô héo
         Tình mẹ thiêng liêng tìm lại nơi đâu.
 
         Giàn mướp sau nhà nay cũng héo dây
         Vắng bóng mẹ nó không còn ra trái
         Nhớ buổi cơm nghèo rau the đọt choại
         Giã cua đồng mẹ nấu ngót mồng tơi.
 
         Con nhớ lắm mẹ ơi con nhớ lắm
         Nhớ bát canh chua rau nhúc ngày nào
         Nhớ những chiều mẹ đun siêu thuốc đắng
         Và niệm Di Đà cho con uống mỗi đêm.
 
         Con vẫn nhớ mẹ thường luôn căn dặn
         Tài sản mẹ hiền hiện có ở trần gian
         Là khối óc là trái tim con trẻ
         Là non sông gấm vóc Việt Nam.
 

                         Nguyễn Hồng.

 

                                         

                                 Ca khúc : Ngọn Nến Trong Đêm

                                 Trình bày : Cao Trí

                                          alt