GIỚI THIỆU CA KHÚC CỦA BẠN

   Ca khúc " Quê hương đi nhớ về thương " của nhạc sĩ 

 Hoàng Tươi anh là chi hội trưởng Chi hội âm nhạc

 Bạc Liêu  sẻ do ca sĩ Thanh Thúy trình bày.